Bài 7 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11


Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN. Chứng mình rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định

Bài 7. Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn  (O) dựng hình bình hành MABN. Chứng mình rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định

Lời giải:

 

Vì  không đổi, nên có thể xem N là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo  . Do đó khi M chạy trên đường tròn (O) thì N chạy trên đường tròn  (O') là ảnh của (O) qua phép tịnh tiến theo 

                                                                                                                     

 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu