Bài 7 - Trang 33 - SGK Vật lí 11


Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V...

7. Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V.

a) Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.

Giải.

a) Q = CU = 24.10-4 C.

b) Qmax = C.Umax  = 4.10-3 C.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu