Bài 7 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V...

7. Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V.

a) Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.

Giải.

a) Q = CU = 24.10-4 C.

b) Qmax = C.Umax  = 4.10-3 C.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan