Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11


Bài 7. Giải các phương trình sau:

Bài tập :

Bài 7. Giải các phương trình sau:

         a) sin 3x - cos 5x = 0 ;                                b) tan 3x . tan x = 1.

Đáp án :

Bài 7. a) sin 3x - cos 5x = 0 ⇔ cos 5x = sin 3x ⇔ cos 5x = cos ( - 3x) ⇔

         

         b) tan 3x . tan x = 1 ⇔ . Điều kiện : cos 3x . cos x # 0.

         Với điều kiện này phương trình tương đương với

         cos 3x . cos x = sin 3x . sinx ⇔ cos 3x . cos x - sin 3x . sinx = 0 ⇔ cos 4x = 0.

         Do đó 

         tan 3x . tan x = 1 ⇔ 

         ⇔ cos 2x =   ⇔ cos 4x = 0

         ⇔ 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu