Bài 7 trang 22 sgk Vật lí 10


7. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

7. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Trả lời: 

- Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

x = x0 + v0t + 1/2at

trong đó, a cùng dấu với v0

- Chuyển động thẳng chậm dần đều:

x = x0 + v0t + 1/2at

trong đó, a ngược dấu với v0


 

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu