Bài 7 trang 22 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

7. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

7. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Trả lời: 

- Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

x = x0 + v0t + 1/2at

trong đó, a cùng dấu với v0

- Chuyển động thẳng chậm dần đều:

x = x0 + v0t + 1/2at

trong đó, a ngược dấu với v0


Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan