Bài 7 trang 187 sgk Hóa học lớp 11


Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Hướng  dẫn giải:

(C6H10O5)n   2nC2H5OH

162gam       46 x 2 gam

Khối lượng C2H5OH thu được theo phương trình hóa học từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất:

  x  (g)

Hiệu suất phản ứng là 80% nên thể tích etanol tinh khiết thu được là:

 x  x  = 547 (lit)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu