Bài 7 trang 187 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Hướng  dẫn giải:

(C6H10O5)n \(\overset{men ruou}{\rightarrow}\)  2nC2H5OH

162gam       46 x 2 gam

Khối lượng C2H5OH thu được theo phương trình hóa học từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất:

 \(\frac{1,00.10^{6}.95}{100}\) x \(\frac{2.46}{162}\) (g)

Hiệu suất phản ứng là 80% nên thể tích etanol tinh khiết thu được là:

\(\frac{1,00.10^{6}.95}{100}\)x \(\frac{2.46}{162}\) x \(\frac{1}{0,789}\) x \(\frac{80}{100}\) = 547 (lit)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan