Bài 7 trang 179 sgk vật lý 11


Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A.

Bài 7. Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc tới mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt AC và AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc với BC.

a) Vẽ đường truyền của tia sáng và tính góc chiết quang A.

b) Tìm điều kiện mà chiết suất n của lăng kính phải thỏa mãn.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ đường truyền của tia sáng và tính góc chiết quang A.

+ Vẽ đường truyền của tia sáng ở hình 7

+ Tính góc chiết quang A.

Ta có góc \(\widehat{SIN}\) = \(\widehat{A}\)

Ta có góc \(\widehat{RKQ}\) = \(\widehat{JKR}\) = 2\(\widehat{SIN}\) = 2\(\widehat{A}\)

Xét góc \(\widehat{RKB}\) = 2\(\widehat{A}\) + \(\frac{\widehat{A}}{2}\) = \(\frac{5\widehat{A}}{2}\) =  900

=> \(\widehat{A}\) = \(\frac{180^{\circ}}{5}\) = 360

b) Tìm điều kiện mà chiết suất n phải thỏa mãn.

Ta có igh = \(\widehat{SJN}\) = \(\widehat{A}\) = 360

Mặt khác: sinigh = \(\frac{1}{n}\) = sin360 = 0,587785 => n ≥ 1,7.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu