Bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10


Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho

Bài 7. Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho ++2 = 

Hướng dẫn giải:

Gọi D là trung điểm của cạnh AB, ta có:

+ = 2

Đẳng thức đã cho trở thành:

2+ 2 = 

=> + = 

Đẳng thức này chứng tỏ M là trung điểm của CD

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu