Bài 7 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10


Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

7. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

Lời giải.

SO2 và SO3 là các oxit axit vì:

- SO2 và SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit.

           SO2  +   H2O    H2SO3

           SO3 +   H2O ->   H2SO4

SO2 và SO3 tác dụng với bazơ , oxit bazơ để tạo muối sunfit và sunfat.

           SO2  +   NaOH  ->  NaHSO3

           SO2  +   2NaOH  ->  Na2SO3 + H2O

           SO3  +  NaOH  ->  NaHSO4

           SO3  +  2NaOH  ->  Na2SO4 + H2O.

           SO2  + CaO   ->  CaSO3

           SO3  +  MgO   ->  MgSO4.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu