Bài 7 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

7. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

Lời giải.

SO2 và SO3 là các oxit axit vì:

- SO2 và SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit.

           SO2  +   H2O    H2SO3

           SO3 +   H2O ->   H2SO4

SO2 và SO3 tác dụng với bazơ , oxit bazơ để tạo muối sunfit và sunfat.

           SO2  +   NaOH  ->  NaHSO3

           SO2  +   2NaOH  ->  Na2SO3 + H2O

           SO3  +  NaOH  ->  NaHSO4

           SO3  +  2NaOH  ->  Na2SO4 + H2O.

           SO2  + CaO   ->  CaSO3

           SO3  +  MgO   ->  MgSO4.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan