Bài 7 trang 138 sgk vật lí 11

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m ...

7. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a) Tốc độ của prôtôn.

b) chu kì chuyển động của prôtôn.

Cho mp = 1,672.10-27 kg. 

Hướng dẫn.

a) Từ công thức tính toán bán kính chuyển động R = \(\frac{mv}{\left | q_{0} \right |B}\) => v = \(\frac{\left | q_{0} \right |BR}{m}\) 

Thay số v = \(\frac{1,6.10^{-19}.10^{-2}.5}{1,672.10^{-27}}\) = 4,784.106 m/s2

b) Chu kì chuyển động tròn: T = \(\frac{2\pi R}{v}\) = 6,6.106 s.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan