Bài 7 trang 138 sgk vật lí 11


Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m ...

7. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a) Tốc độ của prôtôn.

b) chu kì chuyển động của prôtôn.

Cho mp = 1,672.10-27 kg. 

Hướng dẫn.

a) Từ công thức tính toán bán kính chuyển động R =  => v =  

Thay số v =  = 4,784.106 m/s2

b) Chu kì chuyển động tròn: T =  = 6,6.106 s.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu