Bài 7 trang 122 sgk đại số 11


Tính các giới hạn sau:

Bài 7. Tính các giới hạn sau:

a) lim (n3 + 2n2 – n + 1);

b) lim (-n2 + 5n – 2);

c) lim ( - n);

d) lim ( + n).

Hướng dẫn giải:

a) lim (n3 + 2n2 – n + 1) = lim n3 (1 + ) = +∞

 b) lim (-n2 + 5n – 2) = lim n2 ( -1 + ) = -∞

c) lim ( - n) = lim  
= lim  = lim  = lim  = .

d) lim ( + n) = lim (  + n) = lim n ( + 1) = +∞.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu