Bài 7 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC).

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Giải

a) Tam giác ABC vuông tại A nên có \(\widehat{B }\) + \(\widehat{C }\) = 90

Hay  \(\widehat{B }\),\(\widehat{C }\) phụ nhau, tam giác AHB vuông tại H nên có \(\widehat{B }\)+ \(\widehat{A_{1} }\)=  90

hay \(\widehat{B }\),\(\widehat{A_{1} }\) phụ nhau.  Tam giác AHC vuông tại H nên có \(\widehat{A_{2} }\)+  \(\widehat{C }\) = 900  

hay \(\widehat{A_{2} }\),\(\widehat{C }\) phụ nhau.

b) 

Ta có \(\widehat{B }\) + \(\widehat{C }\) = 90

 \(\widehat{B }\)+ \(\widehat{A_{1} }\)=  900

=> \(\widehat{A_{1} }\)=\(\widehat{C }\)

 \(\widehat{B }\) + \(\widehat{C }\) = 900

và  \(\widehat{A_{2} }\)+  \(\widehat{C }\) = 900

=>  \(\widehat{A_{2} }\)= \(\widehat{B }\) 

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu