Bài 7 trang 102 sgk hoá học 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 7. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Bài 7. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Lời giải:

(I), (III) và (IV);                (II) và (V). 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan