Bài 7 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Cho các cặp oxi hóa - khử sau:

Cho các cặp oxi hoá- khử sau: \(A{g^ + }/Ag;F{e^{2 + }}/Fe;Z{n^{2 + }}/Zn\)

a. Hãy viết phương trình của các cặp phản ứng chuyển đổi giữa cation kim loại và nguyên tử kim loại trong mỗi cặp.

b. Hãy cho biết trong các cặp oxi hoá-khử đã cho, chất nào có tính

- oxi hoá mạnh nhất

- oxi hoá yếu nhất

- khử mạnh nhất

- khử yếu nhất

Giải:

a) \(\eqalign{
& Fe + 2A{g^ + } \to F{e^{2 + }} + 2Ag \downarrow \cr 
& Zn + 2A{g^ + } \to Z{n^{2 + }} + 2Ag \downarrow \cr 
& Zn + F{e^{2 + }} \to Z{n^{2 + }} + Fe \downarrow \cr} \)

b)

- Oxi hoá mạnh nhất: \(A{g^ + }\)

- Oxi hoá yếu nhất: \(Z{n^{2 + }}\)

- Khử mạnh nhất: \(Zn\)

- Khử yếu nhất: \(Ag\).

loigiaihay.com

Các bài liên quan