Bài 68 trang 36 sgk toán 9 - tập 1


Bài 68 trang 36 sgk toán 9 - tập 1 Tính:

Bài 68. Tính

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

ĐS: a) 0.

b) -3.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu