Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1


Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

67. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);           b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2).

 Bài giải:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu