Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1


Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

67. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);           b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2).

 Bài giải:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu