Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1


Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

67. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);           b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2).

 Bài giải:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3)

b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước