Bài 66 trang 34 sgk toán 9 - tập 1


Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài 66. Giá trị của biểu thức  bằng:

(A) ;

(B) 1;

(C) -4;

(D) 4.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: D

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu