Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Giải:

Ta có: ∆AMD=∆AME(Cạnh huyền AM chung, góc nhọn\(\widehat{A_{1}}\) =  \(\widehat{A_{2}}\))

∆MDB=∆MEC(Cạnh huyền BM=CM, cạnh góc vuông.

MD=ME, do ∆AMD=∆AME)

∆AMB= ∆AMC(Cạnh AM chung),

Cạnh MB=MC, cạnh AB=AC

Vì AD=AE, DB=EC

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu