Bài 64 trang 28 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia:

64. Làm tính chia:

a)  (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2;                b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- \(\frac{1}{2}\)x);

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

Bài giải:

a)  (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2 = (- \(\frac{2}{2}\))x5 – 2 + \(\frac{3}{2}\)x2 – 2 + (-\(\frac{4}{2}\))x3 – 2 = - x3 + \(\frac{3}{2}\) – 2x.

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- \(\frac{1}{2}\)x) = (x3 : -\(\frac{1}{2}\)x) + (-2x2y : -\(\frac{1}{2}\)x) + (3xy2 : -\(\frac{1}{2}\)x)

                                             = -2x2 + 4xy – 6y2

c)(3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy = (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy)

= xy + 2xy2 – 4.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu