Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia:

61. Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;                     b) \(\frac{3}{4}\)x3y3 : (- \(\frac{1}{2}\)x2y2);                   c) (-xy)10 :  (-xy)5.

Bài giải:

a) 5x2y4 : 10x2y = \(\frac{5}{10}\)x2 – 2. y4 – 1 = \(\frac{1}{2}\)y3

b) \(\frac{3}{4}\)x3y3 : (- \(\frac{1}{2}\)x2y2) = \(\frac{3}{4}\) . (-2) . x3 – 2 . y3 – 2 = -\(\frac{3}{2}\)xy

c) (-xy)10 :  (-xy)5 = (-xy)10 – 5 = (-xy)5 = -x5y5.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu