Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia:

61. Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;                     b) x3y3 : (- x2y2);                   c) (-xy)10 :  (-xy)5.

Bài giải:

a) 5x2y4 : 10x2y = x2 – 2. y4 – 1 = y3

b) x3y3 : (- x2y2) = . (-2) . x3 – 2 . y3 – 2 = -xy

c) (-xy)10 :  (-xy)5 = (-xy)10 – 5 = (-xy)5 = -x5y5.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu