Bài 60 trang 90 sgk toán lớp 9 tập 2


Xem hình 48. Chứng minh QR // ST.

Xem hình 48. Chứng minh QR // ST.

Hướng dẫn giải:

Kí hiệu như hình vẽ.

Ta có tứ giác ISTM nội tiếp đường tròn nên:

       +  = 180o  

Mà  +  = 180o  (kề bù)

nên suy ra  =                          (1)

Tương tự từ các tứ giác nội tiếp IMPN và INQS ta được 

      =                                    (2)

     =                                      (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra 

Do đó QR // ST

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu