Bài 60 trang 33 sgk toán 9 - tập 1


Cho biểu thức

Bài 60. Cho biểu thức  với .

a) Rút gọn biểu thức B;

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

Hướng dẫn giải:

a) 

b)  khi  hay x+1=16 hay x=15.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu