Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia:

60. Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8;                      b) (-x)5 : (-x)3;            c) (-y)5 : (-y)4.

Bài giải:

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu