Bài 6 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Cho góc 60 độ. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Cho góc 600. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ một tia nằm giữa hai cạnh của góc sao cho tia này tạo với một cạnh của góc một là .

Giả sử \({\widehat {xOy}}\) = 60o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.

Ta có: \(\widehat {xOt} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{60}^0}} \over 2} = {30^0}\)

- Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30o

Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan