Bài 6 trang 87 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Bài 6. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Bài 6. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

CaO + CO2  → СаСОз

Na2O + H2O → 2NaOH

SO3 + H2O → H2SO4.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan