Bài 6 trang 87 sgk hoá học 10


Bài 6. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Bài 6. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

CaO + CO2  → СаСОз

Na2O + H2O → 2NaOH

SO3 + H2O → H2SO4.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu