Bài 6 trang 73 sgk hóa học 12


Cao su lưu hóa ...

6. Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua - S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Hướng dẫn:

Gọi số mắt xích isopren có chứa một cầu disunfua là n.

 Ta có:   \(\frac{64. 100}{68n+64 -2}\)    = 2    => n = 46

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu