Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 6. Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Bài 6. Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Giải:

Trên hình 13a ta có:

 =  =  vì  ≠  nên  ≠  => PM và MC không song song.

Ta có  => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có:  =  =  =  

=>  =   => A'B' // AB   (1)

Mà  =  lại so le trong

Suy ra A"B" // A'B' (2)

Từ 1 và 2 suy ra AB // A'B' // A"B"

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu