Bài 6 trang 58 sgk - vật lí 10

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

6. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

a) Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 900

B.1200

C. 600

D. 00

b) Vẽ hình minh họa

Hướng dẫn:

a) Do \(\vec{F} = \vec{F_{1}} + \vec{F_{2}}\) với F có độ lớn bằng đường chéo hình bình hành mà hai cạnh bên là F1  ,F2cos. Nếu 

F- F= F = 10 => tam giác lực \(\vec{F_{1}}\vec{F_{2}}\vec{F}\) khép kín là một tam giác đều. Từ đó suy ra góc giữa \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\) là  α  = 120

Chọn B

b) Hình minh họa:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan