Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11


Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Jun (J).

B. Oat (W)

C. Niutơn (N).

D. CuLông (C).

Giải:

Chọn B

Công suất điện được đo bằng đoăn vị Oat (W).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu