Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Jun (J).

B. Oat (W)

C. Niutơn (N).

D. CuLông (C).

Giải:

Chọn B

Công suất điện được đo bằng đoăn vị Oat (W).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan