Bài 6 trang 25 sgk vật lí 12


Cho hai dao động điều hòa cùng phương...

6. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ:

A1 = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) cm, A2 = √3 cm và các pha ban đầu tương ứng φ1 = \(\frac{\pi }{2}\) và φ2 = \(\frac{5\pi }{6}.\)

Tìm phương trìn dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

Hướng dẫn.

Áp dụng công thức (5.1 và 5.2 - SGK) ta tìm được:

 A = 2,3 cm và φ = 0,73π

Phương trình dao động tổng hợp là: x = 2,3cos(5πt + 0,73π) (cm).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu