Bài 6 trang 25 sgk hóa học 12

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch...

6. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chưa 36 gam glucoz ơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đa sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn.

nC6H12O6 = \(\frac{36}{180}\) = 0,2 (mol)

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

        0,2               0,4                                                      0,4 (mol)

=> mAgNO3 = 0,4.170 = 68 (gam); mAg = 0,4.a08 = 43,2 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan