Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trình bày và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Trình bày  và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Giải

Hình ảnh minh họa:

Từ hình ảnh trên cho ta:

- Obitan s có dạng hình cầu.

- Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi.

+ Obitan \({p_x}\) định hướng theo trục x.

+ Obitan \({p_y}\) định hướng theo trục y.

+ Obitan \({p_z}\) định hướng theo trục z.

loigiaihay.com

Các bài liên quan