Bài 6 trang 198 sgk Vật lí 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

6. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg

6. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg 235U.

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Trả lời:

Số hạt nhân \( _{92}^{235}\textrm{U}\) trong 1kg \( _{92}^{235}\textrm{U}\) là:

\( \frac{1,0kg}{234,99332u.1,66055.10^{-27} kg/u}\) = \( \frac{10^{27}}{234,99332.1,66055}\)  = 2,5617.1024.

Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg \( _{92}^{235}\textrm{U}\) bằng :

 175,92309.2,5617.1024 MeV = 450,628.1024 MeV = 450,628.1024.1,6.10-13 J = 7,21.1013  J.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan