Bài 6 trang 18 sgk hoá học 10


Bài 6. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

Bài 6. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\);  \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{8}^{18}\textrm{O}\).

Lời giải:

Với \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\); \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Với \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu