Bài 6 trang 18 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Bài 6. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

Bài 6. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\);  \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{8}^{18}\textrm{O}\).

Lời giải:

Với \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\); \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Với \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan