Bài 6 trang 17 sgk vật lí 12


Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu...

6. Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?

A. \(\sqrt{gl(1-cos\alpha _{0})}\)                                                    B. \(\sqrt{2glcos\alpha _{0}}\)

C. \(\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}\)                                                  D. \(\sqrt{glcos\alpha _{0}}\)

Hướng dẫn.

C. 

khi con lắc qua vị trí cân bằng thì thế năng bằng 0, động năng cựa đại (bằng cơ năng): 

\(\frac{1}{2}mv_{max}^{2}\) = mgl(1 - cosα0) => vmax= \(\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}\).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..