Bài 6 trang 17 sgk vật lí 12

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu...

6. Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?

A. \(\sqrt{gl(1-cos\alpha _{0})}\)                                                    B. \(\sqrt{2glcos\alpha _{0}}\)

C. \(\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}\)                                                  D. \(\sqrt{glcos\alpha _{0}}\)

Hướng dẫn.

C. 

khi con lắc qua vị trí cân bằng thì thế năng bằng 0, động năng cựa đại (bằng cơ năng): 

\(\frac{1}{2}mv_{max}^{2}\) = mgl(1 - cosα0) => vmax= \(\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan