Bài 6 trang 17 sgk hình học lớp 10


Bài 6 Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

Bài 6 Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

                        3 + 2 = .

Hướng dẫn giải:

Ta có:   3 + 2 =   => 3 = -2  =>  = - 

Đẳng thức này chứng tỏ hi vec tơ  , là hai vec tơ ngược hướng, do đó K thuộc đoạn AB

Ta lại có:  = -  => KA =  KB

Vậy K là điểm chia trong đoạn thẳng AB theo tỉ số 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu