Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11


Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

6. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất có phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Hướng dẫn.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu