Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11


Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

6. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất có phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Hướng dẫn.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu