Bài 6 - Trang 159 - SGK Hóa học 12


Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch...

6. Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO3 nồng độ 32% (D = 1,2 g/ml) đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng để ngâm thanh đồng (giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám hết vào thanh đồng).

Hướng dẫn giải.

Ta có : Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag.

Cứ 64 gam Cu phản ứng thì tạo thành 216 gam Ag =>khối lượng tăng là 152 gam. 

x gam -> tăng  30,4 gam -> x = 12,8

\({n_{AgN{O_3}}}\) = 2nCu phản ứng = \(2.{{12,8} \over {64}} = 0,4\) (mol).

\({n_{AgN{O_3}}}\) = 0,4. 170 = 68 (gam) 

\( \Rightarrow {V_{AgN{O_3}}} = {{68.100} \over {32.1,2}} = 177,08(ml)\)

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..