Bài 6 - Trang 159 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch...

6. Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO3 nồng độ 32% (D = 1,2 g/ml) đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng để ngâm thanh đồng (giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám hết vào thanh đồng).

Hướng dẫn giải.

Ta có : Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag.

Cứ 64 gam Cu phản ứng thì tạo thành 216 gam Ag =>khối lượng tăng là 152 gam. 

x gam -> tăng  30,4 gam -> x = 12,8

\({n_{AgN{O_3}}}\) = 2nCu phản ứng = \(2.{{12,8} \over {64}} = 0,4\) (mol).

\({n_{AgN{O_3}}}\) = 0,4. 170 = 68 (gam) 

\( \Rightarrow {V_{AgN{O_3}}} = {{68.100} \over {32.1,2}} = 177,08(ml)\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan