Bài 6 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp nguyên tố iot. Nếu nguồn cung cấp chỉ là KI thì khối lượng KI cần dùng cho một người trong một ngày là bao nhiêu ?

Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp \(1,{5.10^{ - 4}}g\) nguyên tố iot. Nếu nguồn cung cấp chỉ là KI thì khối lượng KI cần dùng cho một người trong một ngày là bao nhiêu ?

Giải

Ta có 

Trong 166 gam KI có 127 gam nguyên tố iot.

            x gam KI có \(1,{5.10^{ - 4}}\) gam nguyên tố iot.

\( \Rightarrow x = {{1,{{5.10}^{ - 4}}.166} \over {127}} = 1,{96.10^{ - 4}}\,\,\left( {gam} \right)\,\,KI\)

loigiaihay.com

Các bài liên quan