Bài 6 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

6. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Hướng dẫn.

a) CH3 – CH2OH  +  H2SO4 đ  -> 2CH3COOH  +  Na2SO4.

b) CH3 – CH2OH  +  O2 \(\overset{men}{\rightarrow}\) CH3COOH  +  H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan