Bài 6 trang 141 sgk vật lí 10


Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định...

6. Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không?

Hướng dẫn.

- Thế năng đàn hồi của lò xo:

                        Wt.k.(∆l)2    

                            =  .200.(2.10-2)2 = 4.10-2 J.

- Thế năng không phụ thuộc vào khối lượng vật.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu