Bài 6 trang 141 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 24 phiếu

Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định...

6. Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không?

Hướng dẫn.

- Thế năng đàn hồi của lò xo:

                        Wt = \(\frac{1}{2}\).k.(∆l)2    

                            =  \(\frac{1}{2}\).200.(2.10-2)2 = 4.10-2 J.

- Thế năng không phụ thuộc vào khối lượng vật.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan