Bài 6 trang 138 sgk vật lí 11


So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

6. So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

Hướng dẫn.

Lực điện song song  còn lực Lo-ren-xơ vuông góc .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu