Bài 6 trang 138 sgk vật lí 11


So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

6. So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

Hướng dẫn.

Lực điện song song \(\overrightarrow{E}\) còn lực Lo-ren-xơ vuông góc \(\overrightarrow{B}\).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu