Bài 6 trang 132 sgk Vật lý lớp 12


Bài 6. Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

Bài 6. Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

A. i = \(\frac{\lambda D}{a}\);            B. i = \(\frac{\lambda a}{D}\);

C. i = \(\frac{aD }{\lambda }\);            D. i = \(\frac{a}{\lambda D}\).

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu