Bài 6 trang 132 SGK hóa học 12

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Sục a mol khí CO2...

6. Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là

A. 0,05 mol.                                         B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.                                         D. 0,08 mol.

Hướng dẫn.

Chọn C.

nCaCO3 (1) = 0,03 mol; nCaCO3 (3) = 0,02 mol.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O                                      (1)

  0,03                         0,03 (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)                                            (2)

  0,04                          0,04 (mol)

Ca(HCO3)3       CaCO3 + CO2 + H2O                             (3)

    0,02                    0,02 (mol)

Từ (1), (2) và (3) => nCO2 = a = 0,03 + 0,04 = 0,07 (mol).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan