Bài 6 trang 132 SGK hóa học 12


Sục a mol khí CO2...

6. Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là

A. 0,05 mol.                                         B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.                                         D. 0,08 mol.

Hướng dẫn.

Chọn C.

nCaCO3 (1) = 0,03 mol; nCaCO3 (3) = 0,02 mol.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O                                      (1)

  0,03                         0,03 (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)                                            (2)

  0,04                          0,04 (mol)

Ca(HCO3)3       CaCO3 + CO2 + H2O                             (3)

    0,02                    0,02 (mol)

Từ (1), (2) và (3) => nCO2 = a = 0,03 + 0,04 = 0,07 (mol).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu