Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10


Một quả bóng đang bay ngang với động lượng...

6. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng \(\overrightarrow{p}\) thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

A. \(\overrightarrow{0}\).                                                                       B. \(\overrightarrow{p}\). 

C. \(2\overrightarrow{p}\).                                                                    D. \(-2\overrightarrow{p}\).

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn.

Chọn D.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu