Bài 6 trang 122 sgk đại số 11


Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Bài 6. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Hướng dẫn giải:

Ta có a = 1, 020 020 ... = 1+  +  + ...+  + ...

= 1 + 

Vì  ,  , ..., , ... là một cấp số nhân lùi vô hạn có u1 = , q = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu