Bài 6 trang 12 sgk hình học lớp 10


Bài 6. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD  có tâm O. Chứng minh rằng:

a)  -  = ;

b)  -  = ;

c)   - =  - ;

d)  -  +  = .

Hướng dẫn giải:

a) Ta có, theo quy tắc ba điểm của phép trừ:

                      =  -      (1)

Mặt khác,         =                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

 =  - .

b) Ta có :  =  -                  (1)

                 =                              (2)

Từ (1) và (2) cho ta:

 =  - .

c) Ta có :

 -  =            (1)

 -  =             (2)

 =                         (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra đpcm.

d)  -   +  = (  - ) +  =  + =  +  ( vì  = ) = 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu