Bài 6 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau:

Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép đá, lá gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất? 

Hướng dẫn giải:

- Xe chở thép là khó đổ nhất vì trong trường hợp này trọng tâm xe thấp.

- Xe chở vải là dễ đổ nhất vì trong trường hợp này trọng tâm xe cao.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan