Bài 6 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Giải:

Hình a)

Ta có  = 900,

 +  = 900

mà  ( đối đỉnh)

Suy ra  = 

Vậy = 400

Hình b) Ta có  + = 900,

=900,

Suy ra  = 

Vậy =  250,

Hình c) Ta có:  +  =  900,

 +   =  900

Suy ra  = 

Vậy =   60

Hình d) ta có 

 = 900 -  = 90- 55= 350

= 900 +  (Góc ngoài tam giác BKE)

= 90+ 35= 1250

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan