Bài 6 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Giải:

Hình a)

Ta có  = 900,

 +  = 900

mà  ( đối đỉnh)

Suy ra  = 

Vậy = 400

Hình b) Ta có  + = 900,

=900,

Suy ra  = 

Vậy =  250,

Hình c) Ta có:  +  =  900,

 +   =  900

Suy ra  = 

Vậy =   60

Hình d) ta có 

 = 900 -  = 90- 55= 350

= 900 +  (Góc ngoài tam giác BKE)

= 90+ 35= 1250

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu