Bài 6 trang 102 sgk hoá học 11

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Bài 6. Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau:

Bài 6. Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Lời giải:

Viết CTCT ứng với CTPT:

C2H6O:     CH3-CH2-OH;        CH3 - O -CH3

C3H60:     CH3-CH2-CHO;      CH2 = CH -CH2-OH;        CH2 = CH - O - CH3;

C4H10:     CH3-CH2-CH2-CH3;    

 
Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan