Bài 6 sgk trang 40 hình học 10


Cho hình vuông ABCD

Cho hình vuông ABCD,

Tính: cos(), sin(), cos()

Hướng dẫn:

Ta có    cos()   =  cos135= 

            sin()   =  sin90=  1

            cos()  =  cos0=  1

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu